ตอนที่56 สื่อสารให้เป็น

สื่อสารให้เป็น

สื่อสารให้เป็น

สื่อสารให้เป็น

ความจำเป็นของการสื่อสารที่ชัดเจน การสร้างการรับรู้แบรนด์ให้ผู้คนรู้จักและการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นจะทำให้แบรนด์เห็นบ่อยและสามารถส่งข้อความโดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งผู้ส่งสารต้องพิจารณาผลลัพธ์ที่จะมาครองใจผู้บริโภคอย่างกว้างขวางซึ่งช่วยให้ผู้บริโภค

เพื่อรับรู้ว่าเราคือใครโดยเลือกวิธีการสื่อสารที่ถูกต้องและช่องทางที่สอดคล้องกับแบรนด์ธุรกิจของคุณเองหรือจะสร้างความแตกต่างจนกว่าจะเป็นที่สนใจของทุกคน สื่อสารให้เป็น

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องยาก สิ่งสำคัญคือการสื่อสารให้แบรนด์เห็นบ่อยครั้ง และแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของแบรนด์รวมถึงการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพมันเป็นอีกวิธีที่โดดเด่นและทำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์ของคุณ

การจำความทรงจำจะต้องต่อเนื่องและไตร่ตรองจนกว่าจะทราบ เนื่องจากการสร้างการรับรู้ไม่เพียงแค่สร้างมันขึ้นมาเพียงครั้งเดียวและเสร็จสิ้นมันเท่านั้นจะต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและวางแผนจนกว่าพฤติกรรมการรับรู้และส่งผลกระทบต่อแบรนด์ในระยะยาว

เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการสร้างการรับรู้เพื่อดูแบรนด์ของคุณได้ง่ายขึ้น

Communicate to

The need for clear communication Creating brand awareness for people to know and better communication will make the brand more frequent and able to send messages directly to the target audience, which the messenger has to consider the results that will dominate the consumer’s mind, which helps For consumers.

To recognize who we are by choosing the right communication methods and channels that are consistent with your own business brand or making a difference until it is of interest to everyone.

Effective communication is not difficult. The important thing is to communicate to brands often. And show the brand’s clear stand, including the dissemination of quality media. It is an outstanding way to get customers to know your brand.

The memory must be continuous and contemplated until being aware. Since building awareness doesn’t just create it once and finish it, it will have to hit the target audience and plan until the perceived behavior and brand impacts are long-term.

To give consumers access to what the brand wants to convey to their target audience, including building awareness to easily see your brand.ขอบคุณรูปภาพ : google.com

แนะนำติชม : bamboo-network.comตอนที่55 ตอกย้ำความรู้สึกดีต่อแบรนด์

ตอกย้ำความรู้สึกดีต่อแบรนด์

ตอกย้ำความรู้สึกดีต่อแบรนด์

ตอกย้ำความรู้สึกดีต่อแบรนด์

การตลาดออนไลน์มีความสำคัญเช่นเดียวกับการสร้างแบรนด์ของ “ภาพ” เช่นกัน แคมเปญอาจเปิดตัวสู่ตลาด ผ่านสื่อโซเชียลเช่น “ในเวลาที่เหมาะสมและถูกต้อง” เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อของคุณจนกระทั่งคำพูดจากปากกลายเป็นที่นิยมในแบรนด์และหลังจากนั้นผู้บริโภคจะมาซื้อสินค้าและบริการในที่สุด ข้อได้เปรียบของการสร้าง “ภาพลักษณ์” สำหรับแบรนด์คือสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของแบรนด์เช่นกันซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนจากการขาย ผู้บริโภคไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณเพียงเพราะมีคุณภาพดี แต่พวกเขาต้องการเรื่องราวที่จะทำให้พวกเขารู้สึกประทับใจเมื่อพวกเขาเห็นแบรนด์ของคุณเป็นครั้งแรกจนกว่าพวกเขาจะชอบและรู้สึกดีกับแบรนด์ พร้อมที่จะซื้อสินค้าและบริการต่อไปเพื่อเป็น Brand Royalty หรือความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคที่จะติดตาม ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

Emphasizing good brand feelings

Online marketing is just as important as creating a “picture” brand as well. Campaigns may be launched to the market. Via social media such as “At the right time and right” To stimulate your shopping needs until word of mouth becomes popular with the brand and after that consumers will finally buy products and services The advantage of creating a “brand image” for a brand is that it can add value to the brand. As well as other brand products and services as well which can be clearly seen from sales Consumers don’t buy your product just because of good quality. But they want a story that will make them impress when they see your brand for the first time until they like it and feel good about it. Ready to continue to buy products and services to be a Brand Royalty or the relationship between brands and consumers to follow. In which this is considered a matter that requires a lot of attention Aside from producing quality products and services Creating a band with a firm foundation from the outset is also important. The brand is therefore very important in online marketing. Ready to offer a unique

ขอบคุณรูปภาพ : google.com

แนะนำติชม : bamboo-network.com

ตอนที่56 ภาพจำ

ตอนที่56

ตอนที่56

ไอเดียสร้างแบนด์ด้วย “ภาพจำ” ที่จะทำให้ผู้คนนึกถึง

นอกจากการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแล้ว การสร้างแบนด์ให้มีรากฐานที่มั่นคงตั้งแต่เริ่มแรกก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน แบรนด์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการทำตลาดออนไลน์ พร้อมจะต้องเสนอ “ภาพจำ” ที่เป็นเอกลักษณ์จนสามรถที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ทำให้ใครหลายคนนึกถึงแบรนด์ของคุณในที่สุด 1.แบรนด์ต้องเป็น Top of mind ครอบครองอันดับหนึ่งในใจคุณ หากต้องการยึดส่วนแบ่งทางการตลาดแบรนด์ของคุณจะต้องเป็น Top of Mind หรือเบอร์หนึ่งในใจเท่านั้น โดยอาจจะใช้ Content marketing เป็นตัวช่วยในการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าแก่ผู้บริโภค 2.แบรนด์ต้องมี Personality โดดเด่นไม่เหมือนใคร การสร้าง”ภาพจำ”ให้แก่แบรนด์และบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ที่สื่อสารถึงแก่นแท้รวมถึง DNA ของแบรนด์ให้มีความสร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร เพื่อให้เกิดจุดยืนและการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยการที่แบรนด์มีการพัฒนา Personality ให้ชัดเจนและโดดเด่น 3.แบรนด์ต้องสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือให้บริโภค ความน่าเชื่อถือเป็นอีกหนึ่งภาพจำที่ทำให้คนสนใจและเกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ อาจมีการสร้างคอนเทนต์ วิดีโอ หรือไวรัลให้มีอารมณ์ร่วมและสื่อไปถึงผู้บริโภค เพื่อให้พวกเขาเห็นประโยชน์ของสินค้า และเชื่อมั่น
The idea of ​​creating a band with “memorable pictures” that will remind people
Aside from producing quality products and services Creating a band with a firm foundation from the outset is also important. The brand is therefore very important in online marketing. Ready to offer a unique “memorable image” that will become one of the memories that will make many people think of your brand in the end. 1. The brand must be Top of mind. Take the number one position in your mind. If you want to seize market share, your brand must be Top of Mind or the number one in your mind only. You may use Content marketing to help create valuable content for consumers. 2. The brand must have a distinct and unique personality. Creating a “brand image” for the brand and identifying the identity that communicates the essence, including the brand’s DNA, to be unique. In order to create a position and awareness in the same direction By which the brand has developed a distinct and distinctive personality 3. Brands must create confidence and credibility for consumers. Trust is another image that makes people interested and trust in your products and services. There may be creating video or viral content that will be emotional and convey to consumers. So they can see the benefits of the product and trust

ตอนที่56

ขอบคุณรูปภาพ : google.com

แนะนำติชม : bamboo-network.com

ตอนที่55 การแบ่ง Category

ตอนที่55

ตอนที่55 Google ไม่ชอบเว็บโครงสร้างซับซ้อน และมันรู้ได้จาก URL ของคุณและจากการทดสอบล่าสุดจากเหล่าเซียน SEO เมืองนอกก็พบว่าเว็บเพจ URL สั้นกว่า Rank ดีกว่า ในมุมของผู้ใช้เว็บ URL ก็เหมือนโฟลเดอร์ที่เอาไว้จัดหมวดหมู่เนื้อหาเว็บไซต์ ถ้าคุณมีเนื้อหามาก เช่น สินค้าเป็นพันชิ้น การมีหมวดหมู่ย่อยเยอะก็จะช่วยให้ค้นหาอะไรได้ง่ายกว่าด้วยการ Browse (ไม่มีใครใช้กล่องค้นหากันนักหรอก) แต่ถ้าเนื้อหาน้อยก็ไม่จำเป็นต้องแบ่งหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อยออกมากมาย ให้ URL มันยืดยาวและให้ผู้ใช้คลิกหาอะไรเยอะแยะ สรุปคือ ถ้าไม่จำเป็น อย่าทำให้ URL มันยาว หรือสร้างหมวดหมู่ย่อยออกมาให้ผู้ใช้มึนเล่น
99.99% ของเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้ เป็นเว็บไซต์ที่โฟกัสเรื่องเดียว
Google เก่งเรื่องค้นหาข้อมูล Pantip เก่งเรื่องกะทู้ Facebook เก่งเรื่องแชร์ทั่วไป eBay เก่งเรื่องของประมูล Kaidee เก่งเรื่องลงประกาศขายของ Amazon แม้ขายทุกอย่างแต่เน้นบริการคุณภาพ Theoatmeal เก่งเรื่องการ์ตูนตลก ดังนั้น หยุดเลย! ถ้าคุณกำลังคิดจะทำเว็บ ทำแคมเปญแบบจับฉ่ายหว่านแฉไปทั่วด้วยความหวังที่จะเอาใจทุกคน เพราะนอกจากไม่มีใครจะทำได้ถูกใจทุกคนตลอดเวลาแล้ว คุณเองจะสับสนตัวเอง และเสียผู้ชมไปทั้งหมด เรื่องเดียวเท่านั้นที่คุณต้องทำให้โลกรู้ว่าคุณทำได้ดี Google doesn’t like complicated web structures. And it can be seen from your URL. And from the latest tests from foreign SEO experts, found that the webpage URL is shorter than Rank. In the corner of the web user, the URL is like a folder used to categorize website content. If you have a lot of content, such as a thousand products Having a lot of sub-categories will make it easier to search by browsing (no one uses the search box), but if the content is low, there is no need to divide many categories and sub-categories. Make the URL long and allow users to click to find a lot. To sum up, if not necessary, don’t make the URL long or create subcategories for users to play. 99.99% of successful websites on this planet Is the only website that focuses on Google is good at finding information, Pantip is good at Kathu, Facebook is good at sharing in general, eBay is good at auctioning, Kaidee is good at Amazon’s announcement, although selling everything, but focuses on quality service, Theoatmeal is good at funny comics, so stop now! If you are thinking of creating a website Campaigning to spread the unfolding unfold with the hope to please everyone. Because aside from nobody being able to please everyone all the time You will be confused by yourself. And lost all the viewers The only thing you have to let the world know that you are doing well.

ตอนที่55

ขอบคุณรูปภาพ : google.com

แนะนำติชม : bamboo-network.com

ตอนที่54 URL ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดีกว่า

ตอนที่54

ตอนที่54 URL ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดีกว่า Google บอกไว้ชัดเจนว่า URL เป็นหนึ่งในปัจจัยการ Rank อันดับต้น ๆ ในแง่ของความสอดคล้องระหว่างเว็บเพจกับคีย์เวิร์ดค้นหา สิ่ง ที่ Google นักหนา URL ต้องเป็นคำศัพท์อ่านออกเป็นภาษา มนุษย์ (ใส่คีย์เวิร์ดของเว็บเพจนั้นเข้าไปด้วย) ต่อมาเลยเกิดคำถาม สำหรับเว็บไทยว่าจะให้ URL เป็นภาษาอะไรดีระหว่างไทยกับอังกฤษ Google ตอนนี้รู้แทบทุกภาษา ดังนั้นการจะใช้ URL ภาษาอะไรก็ตาม Google จะเข้าใจอยู่แล้ว แต่ถ้าจะให้เข้าใจยิ่งขึ้นและ Rank ดีขึ้น URL ภาษาไทยที่เป็นภาษาเดียวกันกับเนื้อหาบนเว็บเพจคุณย่อมดีกว่า ภาษาอังกฤษ แถมมันยังจะดูน่าคลิกบน Google จากคนไทยมากกว่า ด้วย เพราะมันอ่านแล้วเข้าใจกว่า (อย่าลืม ยิ่งได้คลิกมาก Rank จะดี ตามไปด้วย) แต่ถ้าเว็บไทยของคุณทั้งเว็บใช้ URL เป็นอังกฤษมานานแล้ว และทุก วันนี้ไม่ได้เดือนร้อนอะไร ระวัง! ของไม่เสียอย่าไปซ่อมเพราะอาจได้ ไม่คุ้มเสีย Better Thai or English URL Google makes it clear that the URL is one of the top ranking factors in terms of consistency between webpages and search keywords. What Google has to say is that the URL must be readable in human language (enter the webpage’s keyword). So there was a question For Thai websites, what language should the URL be in between Thai and English? Google now knows almost every language. Therefore, using any language URL, Google already understands But to better understand and rank better, the Thai URL that is the same language as the content on your webpage is better than English, and it will also look more likely to click on Google from Thai people because it is more readable (do not Forgetting. The more clicks you have, the better your ranking will be.) But if your entire Thai website has been using English URLs for a long time and today is not a hot month, be careful! No waste, do not repair because it might not be worth it.

ตอนที่54

ขอบคุณรูปภาพ : google.com

แนะนำติชม : bamboo-network.com

ตอนที่53 เว็บเพจมีเป็นร้อย จะรู้ได้ยังไงว่าหน้าไหน ลืมใส่ Meta Tag

ตอนที่53

ตอนที่53 เว็บเพจมีเป็นร้อย จะรู้ได้ยังไงว่าหน้าไหน ลืมใส่ Meta Tag Meta Tag คือสิ่งแรกที่ Google ดูว่าเว็บเพจมีเนื้อหา อะไร ถ้าคุณลืมใส่ หรือใส่ไม่ครบตัวอักษรที่ Google แสดงได้ (แนะนำให้ใช้ seomofo.com ในการทดสอบ) คุณก็เสียประโยชน์ทันที เว็บเพจมีหลายร้อยหน้า โดย เฉพาะกับองค์กรใหญ่ๆ ที่มีการสร้างเว็บเพจใหม่ขึ้นไป อยู่บ่อยๆ ทำให้ Title หาย บางที่สั้นเกิน หรือที่พบบ่อย คือใส่แต่ Tile แล้วลืม Description Tag ไปเลย และพอ ไม่ได้ใส่ Google มันก็จะเอาเนื้อหาส่วนไหนมาใส่ให้เป็น Snippet ก็ไม่รู้ ซึ่งส่วนใหญ่ดูไม่จืดเลย Meta Tag หน้าไหนบ้างที่ทำให้เกิดความอับอาย ต่อวงศ์ตระกูล ความจริงจะเปิดเผย ด้วยซอฟต์แวร์ On-page SEO เช่น Web Auditor ของค่าย Link Assistant There are a hundred web pages. How to find out which page has forgotten to add Meta Tag The Meta Tag is the first thing that Google looks for on a webpage. If you forget to add or missing all the characters that Google can display (seomofo.com is recommended for testing), you lose the benefit. There are hundreds of webpages, especially for large organizations. With new web pages being created frequently, causing the title to disappear somewhere that is too short Or common Is just put in the Tile and forget the Description Tag, and when you don’t add Google, it will take which part of the content to put into Snippet didn’t know that most of them didn’t look fresh. What pages of Meta Tag are embarrassing? Per line The truth will reveal With On-page SEO software such as Web Auditor of Link Assistant.

ตอนที่53

ขอบคุณรูปภาพ : google.com

แนะนำติชม : bamboo-network.com

ตอนที่52 องค์ประกอบหลักๆ ของงานโฆษณาที่สร้างสรรค์

ตอนที่52

ตอนที่52
ตอนที่52
นักการตลาดต้องเข้าใจงานของนักโฆษณาพอๆ กับที่นักโฆษณาต้องเข้าใจงานของนักการตลาด…พูดแล้วก็งงๆ เพราะหลายครั้งที่นัก โฆษณามักบ่นว่านักการตลาดเจ้าของสินค้าไม่เข้าใจงานสร้างสรรค์ (Creative) ทางโฆษณา องค์ประกอบหลักๆ ของงานโฆษณาที่สร้างสรรค์คือ
 1. เชื่อมโยง (Connectedness) งานสร้างสรรค์โฆษณาที่ดีต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย ดูแล้วเข้าใจง่าย และเกี่ยวพันกับความต้องการของผู้บริโภคนั้นๆ รถยนต์ราคาแพงซึ่งนอก จากจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องสมรรถภาพ แล้วยังต้องตอบโจทย์เรื่องความหรูหราสมสถานะของผู้บริโภคเป้าหมายอีกด้วย
 2. เหมาะสมตรงประเด็น (Appropriateness) งานโฆษณาที่ สร้างสรรค์ต้องสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ตรงประเด็นเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับโฆษณาของสินค้าแบรนด์อื่นๆ ในสินค้าประเภทเดียวกัน อย่างโฆษณาของธนาคาร TMB เกี่ยวกับเงินฝาก ไม่ประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูงก็นับว่านำเสนอได้ดีน่าสนใจและกระตุ้นให้ ผู้บริโภคอยากฝากเงิน
 3. แปลกใหม่ (Novelty) งานโฆษณาที่สร้างสรรค์ต้องนำเสนอ แบบแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ กระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากติดตาม เช่น นำเสนอด้วยภาพกราฟิก แอนนิเมชั่น เสมือนจริง ดนตรีที่กระตุ้นความสนใจ หรือภาพที่สวยงาม ฯลฯ แต่ทั้งนี้ต้องเหมาะสม ตรงประเด็นและไม่สื่อสารเกินจริง
หลักการที่ว่านี้รวมเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า CAN (Connectedness, Appropriateness, Novelty) เรียกแบบนี้จำได้ง่ายดีนะครับ เมื่องานโฆษณาน่าสนใจชวนให้ติดตามแล้ว งานโฆษณาที่ดี ต้องทำให้ผู้บริโภคจดจำได้ดีแบบว่าติดอยู่ในสมองเมื่อเห็นสินค้าที่โฆษณาก็ระลึกถึงโฆษณานั้นได้ที่เรียกว่า Brand Recognition ซึ่งช่วย ให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้านั้น หรือถ้าโฆษณาทำงานได้ผลดีกว่า นั้นคือผู้บริโภคระลึกถึงสินค้าที่โฆษณาได้เสมออย่างนี้เรียกว่าเกิด Brand Recall หลักการง่ายๆ ที่จะทำให้โฆษณาติดอยู่ในความทรงจำของผู้ บริโภคมีดังนี้
 1. การสื่อสารที่เข้าใจง่าย (Simplicity) งานโฆษณาไม่ว่าจะ สร้างสรรค์อย่างไรต้องไม่ทําให้ผู้บริโภคงงในสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์หลักของสินค้านั้นๆ เช่นโฆษณาอาหารต้องสื่อสารถึงความอร่อย สะอาด เป็นต้น โฆษณาร้านขายแว่นตายี่ห้อหนึ่งอาจทำให้ เข้าใจง่าย (ตลกแบบน่า…สักหน่อย) แต่ไม่เคยสื่อสารถึงสาระหรือ ประโยชน์สำคัญของสินค้าเลย
 2. การสื่อสารแบบไม่คาดหวังมาก่อน (Unexpectedness) การสื่อสารนำเสนอเรื่องที่ผู้บริโภคไม่คาดหวังว่าจะได้เห็นย่อมทำให้ผู้บริโภคสะดุดหยุดดูและจดจำได้ดี โฆษณาของธนาคารกสิกรไทยใช้การสร้างสรรค์ในลักษณะนี้ และทำได้ดี เช่น โฆษณาชุดที่มีชายแต่งตัวใส่สูทแบบนักธุรกิจแล้วภาพก็วิ่งถอยหลังไปในสมัยเด็กที่เหลือแต่ตัว แล้วก็สรุปลงที่สาระหลักที่ต้องการสื่อสารว่าเพราะพ่อไม่ได้เตรียม แผนทางการเงินไว้ให้ลูก ลูกจึงไม่สามารถมีอนาคตที่ดีได้
 3. ความชัดเจน (Concreteness) งานโฆษณาที่ดีต้องสื่อสาร ชัดเจน เพราะฉะนั้น ทุกองค์ประกอบของเรื่องของฉากต้องแสดงถึง ภาพลักษณ์และตําแหน่งของแบรนด์ (Brand Image and Brand Posiioning) ได้ชัดเจนภาพที่แสดงสมรรถนะของรถกระบะที่วิ่งไปบนถนน ที่จรขระขึ้นเขาลงห้วยย่อมแสดงถึงความแข็งแกร่งของรถกระบะแบรนด์ นั้นได้ชัดเจน
 4. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) งานโฆษณาที่ดูเหนือความจริง และ ไม่น่าเป็นไปได้ย่อมสร้างความขัดแย้งให้ผู้บริโภคและไม่ส่งผลดีต่อแบรนด์ที่โฆษณานั้น โฆษณาสีแบรนด์หนึ่งที่ใช้แนวสร้างสรรค์ เปรียบผู้หญิงคนหนึ่ง (ชื่อสี) ที่ทนได้ต่อความหลายใจของชายคนรัก เหมือนสีทาบ้านที่ทนต่อสภาพอากาศแปรปรวนได้ คงไม่สามารถสื่อ สารได้น่าเชื่อถือเท่ากับสีอีกแบรนด์หนึ่งที่ใช้ดาวตลกดังอย่างหม่ำเสมอ และ ภรรยามาโฆษณาว่าสีแบรนด์นี้สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย
 5. อารมณ์ (Emotionally) สินค้าหลายประเภท เช่น เครื่องสำอาง สินค้าฟุ่มเฟือย ส่วนใหญ่มักใช้โฆษณาแนวที่สร้างอารมณ์ร่วม อาจจะส่อไปทางเซ็กซ์สักหน่อยแต่ก็ได้ผลดี อย่างโฆษณาทุกชิ้นของผลิต ภัณฑ์นี้เวียที่ใช้แนวเร้าอารมณ์แบบนี้ หรือโฆษณาของคอฟฟีเมตที่สร้างงานโฆษณาแนวคู่รักหวาน ดื่มเนสกาแฟกับคอฟฟีเมตแล้ว เปรียบเหมือนคู่รักที่รักกันแบบไม่มีวันพรากจากกัน แล้วก็จบลงตรง ที่ว่า “เพราะเราคู่กัน”
 6. การเล่าเรื่อง (Storytelling) โฆษณาแนวนี้ได้ผลดีกับผู้บริโภค ชาวไทยที่ชอบดูละคร อย่างโฆษณาของไทยประกันชีวิตทุกชิ้นเป็น แนวเล่าเรื่องเหมือนละครสั้นๆ อย่างโฆษณาชุดชายใบ้กับลูกสาวใจแตก(เกลียดพ่อ) ที่ชวนให้ติดตามและสร้างอารมณ์ร่วมได้ดี เพราะ สาระสำคัญของการประกันคือความห่วงใย ความกลัวในความไม่ แน่นอนของอนาคต ปัจจุบันสินค้าหลายแบรนด์นิยมใช้งานสร้างสรรค์ แนวนี้โดยเฉพาะเล่าเรื่องความห่วงใยของคนในครอบครัว เช่นลูกกับ พ่อแม่ เป็นต้น
Marketers must understand the advertiser’s work as much as As advertisers have to understand the work of marketers … confused and confused Because many times Advertisers often complain that marketers who do not understand creative products through advertising Key components Of creative advertising is Connectedness: Creative advertising must meet the needs of target consumers. Looks easy to understand And related to the needs of that consumer Expensive cars which are outside From having to meet the needs of consumers in terms of performance And also needs to meet the luxury needs of the target consumer as well To the point (Appropriateness) Creative advertising must communicate information about products or services that are appropriate to the point of comparison with advertisements of other brands. In the same product category Like TMB bank advertisements about deposits Not regularly offering high interest is considered good, interesting and encouraging. Consumers want to deposit money

ตอนที่52

ขอบคุณรูปภาพ : google.com

แนะนำติชม : bamboo-network.com

ตอนที่51 มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้การโฆษณา (Above-theLine) ถูกลดบทบาทลงไป

ตอนที่51

ตอนที่51 มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้การโฆษณา (Above-theLine) ถูกลดบทบาทลงไปบ้างและนักการตลาดหันมาใช้ Belowthe-Line มากขึ้น เพราะ
 1. พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป – สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ปัจจุบันเทคโนโลยี ทำให้ทุกอย่างสะดวก รวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีหลากหลายรูป แบบ สื่อต่างๆ ก็มีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียมที่ติด จานรับสัญญาณใบเดียวก็ดูได้ 200-300 ช่อง สื่อออนไลน์ต่างๆ ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับสื่อต่างๆ ได้ตามใจชอบในเวลาที่ ต้องการ ซึ่งเป็นการยากของนักโฆษณาที่จะเลือกใช้สื่อที่เข้าถึงผู้ บริโภคอย่างแท้จริง
นอกจากนี้รูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากอดีตอาจจะเนื่อง มาจากปัญหาการจราจรที่ติดขัด การทำงานมากขึ้น การเลี้ยง สังสรรค์ ฯลฯ เหล่านี้ทำให้ผู้บริโภคกลับบ้านช้าลงและมีเวลารับสื่อโฆษณาน้อยลง โดยเฉพาะสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ (แม้ว่าจะเป็นสื่อ หลักในการโฆษณาอยู่ก็ตาม) ผมว่าท่านคงไม่ปฏิเสธ ลองถามตัวเอง หรือคนข้างๆ ดูก็ได้ครับว่า ทุกวันนี้กลับถึงบ้านกี่โมง…ผู้บริโภควัยเด็กๆ ก็มีปัญหาเดียวกันคือเลิกเรียนก็ต้องเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม แล้วก็ต้อง ติดรถไปกลับกับผู้ปกครอง เพราะฉะนั้นก็ถึงบ้านช้าเช่นกัน เรื่องนี้ ผมมีข้อสังเกตว่าอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นิตยสารที่เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจนเติบโตขึ้นมาก และทำให้สื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์เติบโตตามไปด้วย
 1. อัตราโฆษณาที่แพงขึ้น หลังวิกฤตการณ์ “ต้มยำกุ้ง” เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว อัตราค่าโฆษณาของสื่อต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อาจจะเป็นเพราะอัด อั้นมานานช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ) เมื่อสื่อมีราคาแพงและหลากหลาย การตัดสินใจเลือกใช้สื่อก็ยากขึ้น และทำให้เกิดการเปรียบเทียบผลงาน กับงบประมาณ (เงิน) ระหว่างงาน Above-the-Line กับ งาน Below-theLine อย่างไหนได้ผลคุ้มค่ากว่ากัน สำหรับสินค้าที่มีวางจำหน่ายทั่วประเทศการวัดผลนี้อาจจะดูยาก แล้วการโฆษณา (Above-the-Line) ดู ว่ายังมีความจำเป็นอยู่ แต่สำหรับสินค้าที่ไม่ทำตลาด “Mass” วาง จำหน่ายไม่ทั่วประเทศ ยุทธวิธีน่าจะใช้ได้ผลกว่าและวัดผลได้ชัดเจนกว่า
 2. บริษัทที่บริการด้านสื่อ (Media Independent)
ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 บริษัทโฆษณาส่วนใหญ่จะให้ บริการซื้อสื่อให้ด้วยโดยคิดค่าบริการเป็นค่าคอมมิชชั่น (Agency Fee) 17.65% (ซึ่งสมัยที่ผมยังเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ก็ไม่ค่อยจะ เห็นด้วย คิดว่าบริษัทโฆษณาหากินง่ายเกินไป แต่สมัยนั้นไม่มีทาง เลือกครับ) หลังวิกฤตเศรษฐกิจลูกค้ามีงบประมาณน้อยลง และก็เกิด การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการโฆษณา กล่าวคือ เกิดบริษัทที่ เรียกกันว่า “Media Independent” ที่ให้บริการด้านการวางแผนสื่อและ ซื้อสื่ออย่างเดียวไม่รวมการคิดงานโฆษณา เรียกว่าบริษัทโฆษณา ทำงานสร้างสรรค์ (Creative) ส่วนเรื่องของสื่อลูกค้าซื้อเองหรือใช้ บริการของบริษัท Media Independent เหล่านี้ เมื่อเป็นเช่นนี้บริษัท โฆษณาก็มีรายได้ลดลงจึงจำเป็นต้องเน้นมาขายงานพวก Below-theLine มากขึ้น รวมทั้งเกิดบริษัทที่รับจัดกิจกรรม Below-the-Line พวก (Event Marketing การจัดงานต่างๆ) มากขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วย There are many reasons why advertising Above-theLine has been reduced to a certain extent and marketers use it. More belowthe-line because Consumer behavior has changed – social, economic, political and technological conditions have changed the lifestyle and behavior of consumers. Current technology Make everything convenient, fast, communication has many forms, various media have more whether cable TV Satellite tv on the stick A single receiver can watch 200-300 various online media channels etc. For this reason, consumers can choose to receive various media.  These make consumers go home slower and have less time to receive advertising. Especially television advertising (Although it is a medium Advertising principles), I think you would not refuse. Try to ask yourself or the person next to you that What time does it come home today? Consumer consumers are young.

ตอนที่51

ขอบคุณรูปภาพ : google.com

แนะนำติชม : bamboo-network.com

ตอนที่50 วิธีง่ายๆ เพิ่ม Organic Traffic จาก Google ได้อีกเป็นพันเป็นหมื่น

ตอนที่50

ตอนที่50 วิธีง่ายๆ เพิ่ม Organic Traffic จาก Google ได้อีกเป็นพันเป็นหมื่น คนที่เจอเว็บคุณบนหน้าแรก Google ไม่ได้แปลว่าจะคลิกเข้ามาทุกคน แต่ละเว็บบนผลลัพธ์การค้นหาหน้าแรกของ Google ก็จะได้จำนวน คลิกต่างกันไปเรียกว่าค่า CTR% (Click Through Rate%) หรืออัตรา – คลิกต่อจำนวน Impressions (จำนวนครั้งที่เว็บคุณถูกค้นพบบน Google) ความจริงทั้งหมดนี้คุณดูได้จาก Google Search Console ทั้งหมด รวมทั้ง Ranking (Position) ของคีย์เวิร์ดแต่ละคำที่พาคนเข้ามา ถ้าคุณพบว่าโฮมเพจคุณมีคนคลิกเข้ามาแค่ 1% (ถือว่าน้อยมาก) จาก Impressions ทั้งหมด 100,000 เท่ากับคุณได้คลิกประมาณ 10,000 ดังนั้น ถ้าคุณอยากได้ Traffic เพิ่ม คุณก็แค่ปรับ Meta Tag ของคุณ ในหน้าโฮมเพจให้มันน่าคลิกกว่าเดิมเพื่อเพิ่มค่า 1% ให้เป็นสัก 5% ขึ้นไป ลองคิดดูสิว่ามันจะเพิ่มคนได้มากแค่ไหนจากคีย์เวิร์ดที่คุณติด อันดับอยู่แล้ว ไม่ต้องไปมองไหนไกลเลย คนหากินกับเว็บทุกคนควร หัดใช้ Google Search Console ให้เป็นแล้วมันจะทำให้คุณเข้าใจเว็บ คุณในแบบที่ Google เข้าใจเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา Ranking และ การสร้างผู้ชมเพิ่มจาก Google ได้ถูกทาง Every person who finds your website on the Google homepage doesn’t mean they click on it. Each website on the first page of Google search results will have different clicks, called CTR% (Click Through Rate%) or click-through rate of Impressions (the number of times your website was discovered on Google). All of this can be seen on the entire Google Search Console, including the Ranking (Position) of each keyword that brings people in. Click over to increase 1% to 5% or more. Think about how many people you can add from the keywords you add. Rank already You don’t have to look far. Want to know your Snippet is worth a click? Try it out: www.seomofo.com/snippet-optimizer.html Or use the command on Google easily as: site: [insert your domain name]

ตอนที่50

ขอบคุณรูปภาพ : google.com

แนะนำติชม : bamboo-network.com

ตอนที่49 ทำยังไงให้ได้คะแนนจาก RankBrain มากที่สุด

ตอนที่49

ตอนที่49 ทำยังไงให้ได้คะแนนจาก RankBrain มากที่สุด การเอาใจ RankBrain ก็เหมือนกับการลงโฆษณาบน AdWords เพื่อ ทำ Quality Score ให้ได้มากที่สุด ซึ่งหมายถึงเขียนโฆษณาให้น่าคลิกที่สุด และเนื้อหาในเว็บเพจก็ต้องสอดคล้องกับโฆษณาและมีประโยชน์ที่สุด ย้อนกับมาที่ SEO สิ่งที่ต้องทำคือ: 1.ต้องปรับ Snippet ให้น่าคลิกที่สุด ตั้งแต่การใช้ภาษา และคีย์เวิร์ดใน URL และการเขียนไทเทิลเหมือนกับการพาดหัวข่าว สมมุติว่าคุณอยู่หน้าแรก Google แล้ว ให้ดูว่าใน 10 อันดับคู่แข่งของคุณ Snippet น่าสนใจที่สุด น่าคลิกที่สุดหรือยัง ถ้ายังปรับใหม่ 2.เนื้อหาในเว็บเพจนั้นต้องสอดคล้องกับข้อความบน Meta Tag ไม่งั้นคนเข้ามาก็หนีหมด และเนื้อหาบน เว็บเพจนั้นจะต้องตอบคำถามของคีย์เวิร์ดนั้น ๆ ได้ อย่างดีที่สุด ลองทดสอบเข้าไปค้นหาเว็บเพจคุณ บน Google แล้วเข้าไปอ่านจริงๆ เหมือนคุณเป็นคน ค้นหา แล้วดูว่าเนื้อหาของคุณมันตอบคำถามของ คีย์เวิร์ดนั้น ๆ ได้ดีพอหรือยัง ถ้าใจบอกว่ายัง ผมคงไม่ต้องพูดอะไรต่อ อยากรู้ Snippet ของคุณน่าคลิกหรือยัง ลองใช้: www.seomofo.com/snippet-optimizer.html หรือใช้คำสั่งบน Google ง่ายๆ ว่า: site: [ใส่โดเมนเนมคุณเข้าไป] How to get the most points from RankBrain. Pampering RankBrain is like advertising on AdWords to get the most Quality Score. Which means write the most clickable ads And the content of the webpage must be consistent with the advertisement and have the most benefit. Going back to SEO, what to do is: 1. Must adjust the Snippet to be most clickable. Since the use of language And keywords in the URL and title writing, just like the headlines Let’s say you are on the first page of Google. Let’s see which of your top 10 competitors are snippet. Most clickable yet? If still adjusted 2. The content of the webpage must correspond with the text on the Meta Tag, otherwise the visitors will run away and the content on the webpage must answer the keyword’s question best. Try testing. Search for your webpage on Google and read it. Like you are a searcher and see if your content answers the question of Are those keywords good enough? If the heart says that still I would not have to say anything further. Want to know your Snippet is worth a click? Try it out: www.seomofo.com/snippet-optimizer.html Or use the command on Google easily as: site: [insert your domain name]

ตอนที่49

ขอบคุณรูปภาพ : google.com

แนะนำติชม : bamboo-network.com