ตอนที่38 การตั้งชื่อโดเมนเนม อย่าติดน้อย และอย่าคิดมาก

ตอนที่38

ตอนที่38 การตั้งชื่อโดเมนเนม อย่าติดน้อย และอย่าคิดมาก การตั้งชื่อ “โดเมนเนม” ก็เหมือนชื่อคน มันจะอยู่ไปอีกนาน และการจดใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องสนุกนัก และ Google ก็จดจำความน่าเชื่อของคุณ จากชื่อนี้ถ้าคุณคิดไม่ออก ลอง 3 ข้อนี้ก่อนอาจช่วยได้ 1.ทดสอบ ด้วยการลิสต์ชื่อที่ชอบใส่กระดาษแปะไว้บนข้างฝาให้คุณเห็นทุกวัน ถ้า 5 วันผ่านไปยัง ชอบอันไหนอยู่ แสดงว่าอันนั้นอาจใช่ 2.ชื่อแบรนด์ของคุณสำคัญกว่าคีย์เวิร์ด อย่าลืม ว่า คุณต้องการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากกว่าสิ่งไหน และตั้งแต่ปี 2015 Google มันไม่สนแล้วว่า โดเมนเนมของคุณจะมีคีย์เวิร์ดหรือไม่ (นอกจาก โดเมนเนมภาษาไทย ที่ยังพอใช้หลอก Google ได้อยู่บ้าง) 3.ชื่อควรสั้นและจำง่าย ด้วยการใช้คำ 2 คำหรือ 2 พยางค์ สังเกตจากเว็บดัง ล้วนใช้สองคำทั้งนั้น เช่น paypal, ebay, google, yahoo, facebook ฯลฯ ถ้าคุณจะใช้ชื่อยาวกว่านั้น การเอาคำศัพท์ที่คน คุ้นเคยมาผสมกันจะช่วยได้มาก เช่น dog guru, house expert “If the name of the revolutionary product is weak and unambitious, CREATE A GREAT ONE…” -George Louis (Advertising Legend) Setting up a domain name, do not stick to it and don’t think too much. The name “domain name” is like a person’s name. It will stay for a long time And rewriting is not fun, and Google recognizes your credibility. From this name, if you don’t think you can try this 3, it might help. 1. Test by listing the name you like, put the sticky note on the side of the lid for you to see every day. If 5 days have passed, which one is still like? Meaning that that might be 2. Your brand name is more important than keywords. Don’t forget that you want to make your brand more well known. And since 2015, Google doesn’t care about Does your domain name have keywords? (In addition to Thai domain names That is still enough to fool Google 3. The name should be short and easy to remember by using 2 words or 2 syllables. All use two words, such as paypal, ebay, google, yahoo, facebook, etc. If you are going to use a longer name Removing vocabulary that people Familiar to mix together can help a lot, such as dog guru, house expert. “If the name of the revolutionary product is weak and unambitious, CREATE A GREAT ONE … “-George Louis (Advertising Legend)

ตอนที่38

ขอบคุณรูปภาพ : google.com

แนะนำติชม : bamboo-network.com