ตอนที่32 เตรียมตัวสู่ AEC

ตอนที่32

ตอนที่32 เมื่อเราเป็นแบรนด์ที่ดี อยู่รอดได้ เราจะได้ผู้บริโภคอีกมาก ตลาด AEC มีผู้บริโภคประมาณ 700 ล้านคน ในตลาด AEC ประเทศไทยเรามีประชากรเพียง 70 ล้านคน เป็นเพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด ซึ่งถ้าเรามองในกลไกทั้งหมดนี้ออก แปลว่าเราเริ่มแข็งแกร่งพอ ก็ต้องมองสู่การแข่งขันในตลาด AEC เพราะถ้าเราไม่เตรียมพร้อมแล้ว AEC เกิดขึ้น จะมีคนเข้ามาแข่งกับเราในบ้านแน่ เราได้แต่พูดว่า เรารักเขา แต่อย่าลืมว่า เขารุกเราหนักกว่า ผู้ประกอบการต้องแข็งแกร่ง เพื่อไม่ให้เขารุกและยึดธุรกิจที่คุณมีอยู่ไป When we are a good brand, survive, we will get more consumers. The AEC market has approximately 700 million consumers. In the AEC market in Thailand, we have a population of only 70 million people, just 10 percent of the total population. Which if we look at all these mechanisms It means that we are strong enough. Must look at the competition in the AEC market because if we are not prepared and AEC will happen, people will definitely compete with us at home We can only say that we love him but don’t forget that He pushed us harder. Entrepreneurs must be strong In order to prevent them from attacking and taking over your existing business Thefuntheory com I have a very good example of a brand. Volkswagen doesn’t like littering, right? Like throwing garbage out? He has a strategy to put the equipment in the tank. Touch into The sound fell like a deep Involve people He created this strategy for fun. People would like to throw garbage into the tank. A good brand must have something for him to comment on. Or to participate in a few things Must exchange two-way communication at all times Allowing customers to engage with the brand so they can remember and use again. And finally followed

ตอนที่32

ขอบคุณรูปภาพ : google.com แนะนำติชม : bamboo-network.com