ตอนที่29 “3 ค่าจำให้แม่น”

ตอนที่29

ตอนที่29

3 ค่าจำให้แม่น

การที่คุณจะรวยสุดๆได้เกิดจาก

คุณค่า มูลค่า และค่านิยม

คุณค่าเป็นสิ่งที่ทำให้สินค้าหรือบริการเกิดความแตกต่าง ความแตกต่างนั้นจะเป้นตัวดันให้มูลค่าของสินค้าหรือบริการนั้นมีราคาสูงขึ้น และสุดท้ายก็จะทำให้สินค้าหรือบริการนั้นเป็นที่ยอมรับในวงกว้างที่อยู่ในรูปแบบของค่านิยม ตัวอย่างน้ำส้มขวดนี้ แบรนด์ ABC ราคา 25 บาท เป็นของธรรมดา ผมลองจับเทใส่แก้ว ราคากลายเป็น 40 บาท ทำไมผมไม่สามารถเสิร์ฟลูกค้าในโรงแรมโดยเอาขวดนี้มาตั้งที่โต๊ะให้เลยเพราะเขาจะให้คุณค่าแค่ 25 บาท

แต่ใจเย็นอีกสักนิด

ผมใส่ร่ม ใส่มะนาวอีกสักหน่อย

ราคากลายเป็น 95 บาท

เรากินร่มได้ไหม คุณค่าไม่ได้หมายความถึงสิ่งที่เรากลืนเข้าไปได้ คุณค่าอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจับต้องได้คุณค่าไม่ทำให้เราอิ่ม ไม่ทำให้เราสวยขึ้น แต่คุณค่ามาจากความรู้สึกล้วนๆ ซึ่งคำนี้มันใหญ่มาก มะนาวกับร่มทำให้ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 95 บาท นี่เป็นสิ่งที่อธิบายได้ยาก แต่ก็เป็นเรื่องจริง

3 accurate values

The richness you have caused

Value, value and values

The value is what makes the product or service different. The difference will push the value of the product or service to a higher price. And finally will make the product or service is widely accepted in the form of values For example, this bottle of ABC brand orange juice, priced at 25 baht, is normal. I try to pour it into the glass. The price becomes 40 baht. Why can’t I serve customers in the hotel by putting this bottle at the table because he will give you only 25 baht value?

But calm again

I put a little lemon on the umbrella.

Price becomes 95 baht

Can we eat umbrellas Value does not mean anything that we can swallow. The value may not be the thing that we must touch. Value does not make us full. Does not make us more beautiful But the value comes from pure feelings Which this word is very big Lemons and umbrellas make the price increase to 95 baht. This is difficult to explain. But it is true Don’t just turn off the computer. If it’s not good Stop to go to the bathroom Ask yourself a bit. Review what is being sent Is it beautiful? Try to compose new words well? A little more Go back to start again until it’s good.

ตอนที่29

ขอบคุณรูปภาพ : google.com แนะนำติชม : bamboo-network.com