ตอนที่56 ภาพจำ

ตอนที่56

ตอนที่56

ไอเดียสร้างแบนด์ด้วย “ภาพจำ” ที่จะทำให้ผู้คนนึกถึง

นอกจากการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแล้ว การสร้างแบนด์ให้มีรากฐานที่มั่นคงตั้งแต่เริ่มแรกก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน แบรนด์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการทำตลาดออนไลน์ พร้อมจะต้องเสนอ “ภาพจำ” ที่เป็นเอกลักษณ์จนสามรถที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ทำให้ใครหลายคนนึกถึงแบรนด์ของคุณในที่สุด 1.แบรนด์ต้องเป็น Top of mind ครอบครองอันดับหนึ่งในใจคุณ หากต้องการยึดส่วนแบ่งทางการตลาดแบรนด์ของคุณจะต้องเป็น Top of Mind หรือเบอร์หนึ่งในใจเท่านั้น โดยอาจจะใช้ Content marketing เป็นตัวช่วยในการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าแก่ผู้บริโภค 2.แบรนด์ต้องมี Personality โดดเด่นไม่เหมือนใคร การสร้าง”ภาพจำ”ให้แก่แบรนด์และบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ที่สื่อสารถึงแก่นแท้รวมถึง DNA ของแบรนด์ให้มีความสร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร เพื่อให้เกิดจุดยืนและการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยการที่แบรนด์มีการพัฒนา Personality ให้ชัดเจนและโดดเด่น 3.แบรนด์ต้องสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือให้บริโภค ความน่าเชื่อถือเป็นอีกหนึ่งภาพจำที่ทำให้คนสนใจและเกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ อาจมีการสร้างคอนเทนต์ วิดีโอ หรือไวรัลให้มีอารมณ์ร่วมและสื่อไปถึงผู้บริโภค เพื่อให้พวกเขาเห็นประโยชน์ของสินค้า และเชื่อมั่น
The idea of ​​creating a band with “memorable pictures” that will remind people
Aside from producing quality products and services Creating a band with a firm foundation from the outset is also important. The brand is therefore very important in online marketing. Ready to offer a unique “memorable image” that will become one of the memories that will make many people think of your brand in the end. 1. The brand must be Top of mind. Take the number one position in your mind. If you want to seize market share, your brand must be Top of Mind or the number one in your mind only. You may use Content marketing to help create valuable content for consumers. 2. The brand must have a distinct and unique personality. Creating a “brand image” for the brand and identifying the identity that communicates the essence, including the brand’s DNA, to be unique. In order to create a position and awareness in the same direction By which the brand has developed a distinct and distinctive personality 3. Brands must create confidence and credibility for consumers. Trust is another image that makes people interested and trust in your products and services. There may be creating video or viral content that will be emotional and convey to consumers. So they can see the benefits of the product and trust

ตอนที่56

ขอบคุณรูปภาพ : google.com

แนะนำติชม : bamboo-network.com